Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Brand

Controle geschiedt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling bouw- en openbare ruimten.NVBR brochure essentiële bouwkundige controlepunten (versie 2)

Slimme oplossing voor brandwerende binnendeur

Slimme oplossing voor brandwerende binnendeur (Beveiliging Totaal 2012)

Vluchtrouteaanduidingen 1

Vluchtrouteaanduidingen 2

Vluchtrouteaanduidingen 3

Richtungsangaben 1

Richtungsangaben 2

Richtungsangaben 3

Richtungsangaben 4

Richtungsangaben 5

Richtungsangaben 6

Richtungsangaben 7

Richtungsangaben 8

Richtungsangaben 9

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn

Amsterdamse school ontruimd wegens brand

School in Zaandijk ontruimd na scheikundeproef


Caroline van de WielBrandweer eisen

Brandweer en bouwtoezicht

Met de invoering van het landelijk geldende Bouwbesluit is er eindelijk harmonisatie tussen de diverse instanties. In de bouwregelgeving zowel als in het Arbobesluit zijn nu de vluchtdeuren gedefinieerd.

a) Nooddeuren voor beperkt aantal gebruikers (NEN-EN 179)
b) Anti-paniekdeuren voor een groter aantal gebruikers (NEN-EN 1125)
c) Brandwerende deuren (NEN-EN 1634)

Deze eisen sluiten aan bij Brandveilig gebruik en Gebruikseisen voor bouwwerken van de Model Bouwverordening (M.B.V.)

De eisen voor brand- rookdeuren zijn gelijk aan die van vluchtdeuren. Zie rubriek vluchtweg.


Waar is deze norm voor bedoeld?
Voor vluchten in nood- of panieksituaties!

paniekfuncties zijn:
vrijkomende gassen
vrijkomende chemicaliën
rook*
bomalarm
explosies
geweld met bijv. vuurwapens
instortingsgevaar
overstromingen
brand*
modderstromen
paniek
etc.

*Slechts deze gevallen werken i.s.m. rook-brandalarm. Elektrische ontgrendeling is derhalve niet toegestaan.

De vlucht- en branddeuren moeten altijd mechanisch functioneren, binnen 1 seconde met één handbeweging! Zie normen NEN-EN 179 / 1125
(elektrisch vergrendelen is dus verboden!)

(a) NEN-EN 179= nooddeuren
(b) CE=verplichte CE markering
(c) NEN-EN 1125=anti paniekdeuren

Verplichte onuitwisbare codering voor brand- en vluchtdeuren
(na brand moet dit nog steeds leesbaar zijn, telt ook voor scharnieren (zie BaSys) en beslag)

Wilka vluchtdeur-smaldeurslot


Voldoet aan NEN-12209 (eisen en beproevingsmethoden).
De certificaten NEN-179/1125 met Wilka sloten zijn goedgekeurd voor deurbreedte tot 1.60 meter, deurhoogte tot 3.50 meter en deurgewicht tot 400 kg.De NEN-1125 / 179 nu ook inbraakveilig d.m.v. 20 mm nachtschootuitslag.

N.V.B.R. eisen

De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (N.V.B.R.)

De verwijzen ook naar de prestatie-eisen m.b.t. vluchtdeuren die verplicht zijn volgens NEN-EN 179 en NEN-EN 1125.

Deze eisen staan in de Model Bouwverordening (M.B.V.) onder Brandveiligheidsinstallaties het z.g. "brandweerhandboek" in hoofdstuk 10.
Ook hier wordt verwezen naar de eerder genoemde NEN-EN 179 of NEN-EN 1125.

Conclusie

Alle lokale-, nationale- en Europese instanties samen met SKG, CCV, VHS, ABHS, SBK, Arbo, Brandweer, Bouwtoeazciht, Bouwbesluit, VNG, NVBR ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie wijzen op de verplichte toepassing van de NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 met de verplicht CE gecertificieerde artikelen.

De eisen voor brand- rookdeuren zijn gelijk aan die van vluchtdeuren. Zie rubriek vluchtweg.

Geldende EG- en Nederlandse norman voor rook- en branddeuren

NEN-EN 1309 (sloten)
NEN-EN 1634 (brand)
NEN-EN 1935 (scharnier)
NEN-EN 1906 (deurkruk)
DIN 4102-18

Gebruikersbesluiteisen volgens B.R.L. 3241

Bouwbesluit

Bouwbesluit

Bouwbesluit

Bouwbesluit

Bouwbesluit

Elk onderdeel zoals sloten, beslag en scharnieren moeten van een keuringsrapport voorzien zijn, anders mag men het niet toepassen. Bijgaand voorbeeld.

Rook- en Brandwerendheidkeuring

Rook- en Brandwerendheidkeuring

Rook- en Brandwerendheidkeuring

Rook- en Brandwerendheidkeuring

Rook- en Brandwerendheidkeuring

Rook- en Brandwerendheidkeuring

Brandwerendheidkeuring

Brandwerendheidkeuring

Brandwerendheidkeuring

Brandwerendheidkeuring

Brandwerendheidkeuring

Normblad brandwerendheidskeuring


Controle bij importeurs

Controle bij importeurs

Hang-en Sluitwerk / vlucht- en branddeurtechniek

Hang-en Sluitwerk / vlucht- en branddeurtechniek

Regelgeving brand + vluchten

Regelgeving brand + vluchten

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl