Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Elektrische vluchtweg vrijgeven

Waarschuwing

Elektrische signalering werkt alleen bij rook- of brandmelding, vaak in samenwerking met elektrische kleefmagneten op deuren. Het is voor alle overige panieksituaties dus niet geschikt, terwijl de vluchtdeuren dan wel open moeten! M.a.w. vluchtdeuren moeten altijd uitsluitend mechanisch functioneren.

De eisen voor brand- rookdeuren zijn gelijk aan die van vluchtdeuren. Zie rubriek vluchtweg.Waar is deze norm voor bedoeld?
Voor vluchten in nood- of panieksituaties!

paniekfuncties zijn:
vrijkomende gassen
vrijkomende chemicaliën
rook*
bomalarm
explosies
geweld met bijv. vuurwapens
instortingsgevaar
overstromingen
brand*
modderstromen
paniek
etc.

*Slechts deze gevallen werken i.s.m. rook-brandalarm. Elektrische ontgrendeling is derhalve niet toegestaan.

De vlucht- en branddeuren moeten altijd mechanisch functioneren, binnen 1 seconde met één handbeweging! Zie normen NEN-EN 179 / 1125
(elektrisch vergrendelen is dus verboden!)

(a) NEN-EN 179= nooddeuren
(b) CE=verplichte CE markering
(c) NEN-EN 1125=anti paniekdeuren

Verplichte onuitwisbare codering voor brand- en vluchtdeuren
(na brand moet dit nog steeds leesbaar zijn, telt ook voor scharnieren (zie BaSys) en beslag)

Wilka vluchtdeur-smaldeurslot

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl