Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Algemene richtlijnen voor het toepassen van scharnieren

Bij het vaststellen van het soort scharnier en het aantal dat op een deur of raam moet worden toegepast is van het grootste blelang dat met de volgende criteria rekening gehouden wordt.

1. Gewichten en maten van draaibare bouwdelen
De volgende basisgegevens zijn van belang zowel voor ramen als voor deuren, dus waar deur genoemd staat is dat tevens van toepassing op ramen:
a) stompe deur of opdekdeur?
b) binnen- of buitendeur?
c) draairichting volgens Din?
d) deurgewicht incl. glas, beslag sloten en deurdranger

2. In welk project?
a) woningbouw?
b) bungalowbouw?
c) appartementen (bijv. voor gehandicapten)?
d) instellingen (bejaardentehuis, ziekenhuis, inrichting, school, hotel)?
e) kazernebouw (gevangenis, station, beursgebouw)?
f) kantorenbouw (stationsgebouw, stadskantoor)?
g) speciale objecten (offshore, zwembad, slachthuis, chemische industrie)?

3. Gebruiksintensiteit
a) hoofdingang
b) gangdeuren
c) kamerdeuren
d) kastdeuren

4. Aan welke eisen te voldoen
a) zijn het rookafsluitende deuren?
b) zijn het branddeuren?
c) zijn het vluchtdeuren?
d) zijn het inbraakveilige deuren?

5. Aan welke classificering moet de deur voldoen?
Dit betreft het deurgewicht, de gebruiksintensiteit, brandveiligheid en inbraakgevoeligheid.
a) klasse licht
b) klasse middel
c) klasse zwaar
d) klasse extra zwaar

6. Extreme belastingen
Bij de vraag waaraan een deur die extreem belast wordt, moet voldoen wordt steeds uitgegaan van massieve deuren.
Onder extreme belasting wordt verstaan het toepassen van:
a) deurdrangers
b) deurbuffers
c) deurvastzetters
d) bovenraamsluitingen bij ramen

Deurdrangers vormen een extreme extra belasting voor een deur. Deuren met deurdrangers dienen 20% zwaarder te worden ingeschaald. Daar waar deurdrangers met openingsrem en/of sluittijdsvertraging worden toegepast, moet men zelfs 100% bij het deurgewicht optellen. Een deurvastzetter en/of vloerdeurstop op minder dan 60% van de deurbreedte veroorzaakt eveneens extreme belasting. Bij dergelijke situaties moet het deurgewicht ook dubbel worden geteld.

Bij bovenraamsluitingen, toegepast op naar buiten uitzettende klepramen en naar binnen uitzettende val- of klepramen, moet gerekend worden met het dubbele raamgewicht. Dit geldt in het bijzonder voor bovenraamsluitingen die door een hefboom bediend worden.

7. Montage
a) Algemeen:
Altijd rechts of links conform Din, eventueel met draairichting, aangeven. Tekeningen worden altijd van binnenuit gelezen.

b) De tot heden gebruikelijke montage van scharnieren met 3 stuks, waarvan één in het midden, op een deurblad is NIET goed, niet uit het oogpunt van mechanica en evenmin gezien de functie van het hang- en sluitwerk. Het derde scharnier moest voorkomen dat het deurblad kromtrok. Hiervoor is hang- en sluitwerk NIET bedoeld en moet het niet worden gebruikt.

Bij onjuiste montage gaan de scharnieren wringen, wat resulteert in het " stijgen" en er uit lopen van de scharnierpennen. Dat geldt dus ook voor het derde scharnier in het midden van het deurblad. In een dergelijk geval draagt het derde scharnier niet bij tot het dragen van het deurpaneel, maar heeft hierop juist een negatief effect, want wanneer een scharnier wringt, belast dit het deurblad en vermindert het draagvermogen aanzienlijk met ongeveer 15% van het deurgewicht.

Wanneer het derde scharnier als extra grendelpunt (voor inbraakwering of branddoorslag) dienst moet doen, verdient een zware dievenklauw de voorkeur.

Scharnierenfabrikanten adviseren 2 scharnieren per deur. Een eventueel 3e scharnier onder het bovenste geeft ongeveer 20% groter draagvermogen. Uiteraard dienen alle scharnieren zuiver in de lijn te worden gemonteerd.

Scharniermontagec) Scharnieren gemonteerd aan horizontale ramen moeten vastgeklonken stiften hebben. Dit uit veiligheidsoverwegingen.

G = deurgewicht in kg
H = deurhoogte in mm
B = deurbreedte in mm
D = deurdikte in mm (gebruikelijk is 40 mm)
A = afstand tussen scharnier 1 en 2, de afstand tussen scharnier 1 en 3 is altijd 300 mm hart op hart.

Standaardgegevens
Bij deurhoogte (H)
1850 mm tot 2100 mm = A 1435 mm
2101 mm tot 2225 mm = A 1560 mm
2226 mm tot 2350 mm = A 1685 mm


8. Montagewijze
Een juiste montage is voorwaarde voor langdurig gebruikt.
Het deurgewicht is alleen van toepassing indien de scharnieren licht draaien en in één lijn gemonteerd zijn, bevestigd met de juiste schroeven van minimaal 45 mm lengte.
Bij gebruik van een schroevendraaiermachine moet exact tot de aanslag geschroefd worden.
De schroef mag nooit tollen.
De enige juiste montagewijze is het scharnier uit te krozen of in te frezen via een mal. Alleen dan is de diepte altijd gelijkmatig en kunnen de scharnieren in elkaars loodlijn gemonteerd worden. Bij het uithakken met de hand is dit onmogelijk en kan de fabrikant ook geen garantie geven.
Bij toepassen van een deurdranger het deurgewicht met 20% verhogen. Bij deurdrangers met openingsdemping en/of sluittijdvertraging het deurgewicht met 100% verhogen. Bij deurdrangers altijd 3 scharnieren toepassen.

9. Onderhoud
Scharnieren en ander hang- en sluitwerk mogen niet gesmeerd worden, tenzij de fabrikant hiervoor voorschriften geeft en aangeeft welk smeermiddel dient te worden gebruikt. Wanneer men scharnieren smeert met olie, trekt dit stof, vuil en zand aan. Het middel is dus erger dan de kwaal.
Wanneer er bij een standaard scharnier, een kogellagerscharnier of een kogelpaumelle gesmeerd moet worden, dient kogellagervet of siliconenvet gebruikt te worden, met een lage viscositeit.
Buiten in de zon kan een scharnier een behoorlijk hoge temperatuur krijgen.

10. Nabehandelen
Het is absoluut verboden om hang- en sluitwerk, dus ook scharnieren, te schilderen, te lakken, te dompelen of te spuiten.

Deze producten worden met de grootst mogelijke precisie gemaakt en krijgen van fabriekswege reeds, indien nodig, een beschermende laag.

Let op: Lees ook de informatie over glasmontage.

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl