Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Komo CPR


Controle geschiedt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling bouw- en openbare ruimten.Controle bij importeurs

Controle bij importeurs

Regelgeving brand + vluchten

Regelgeving brand + vluchten

KOMO 'CPR-proof'Per 1 juli 2013 krijgt de CE-markering voor bouwproducten een meer prominente rol als de Europese Verordening Bouwproducten, oftewel Construction Products Regulation (CPR), van kracht wordt. Stichting KOMO heeft de afgelopen maanden juridisch onderzoek gedaan en met het ministerie van Binnenlandse Zaken overlegd over de consequenties van deze CPR voor private kwaliteitskeurmerken.

CE-markering geeft gestandaardiseerde informatie over de 'essentiele kenmerken' van bouwproducten. Ook na 1 juli mogen private kwaliteitsverklaringen als KOMO daar betrekking op blijven hebben, als zij toegevoegde waarde bieden op de CE-markering en niet met elkaar conflicteren.

Meerwaarde en extra zekerheid
KOMO-directeur Lodewijk Niemoller is blij dat er nu duidelijkheid is gekomen. "Het bestaansrecht van KOMO is al juist meer dan vijftig jaar gelegen in het bieden van die toegevoegde waarde voor de bouw. Bijvoorbeeld doordat KOMO-gecertificeerde producten toegepast als bouwdeel meteen voldoen aan het Bouwbesluit en, indien van toepassing, het besluit Bodemkwaliteit. Daarnaast geven KOMO-certificaten ook zekerheid over bouwproducten in hun specifieke toepassing en worden grenswaarden en tolerantiegrenzen gedefinieerd. KOMO en CE gaan al jarenlang goed samen, aangezien aansluiting op Europese normen een basiseis is bij ons. Dat blijft zo. CE biedt de basis qua productinformatie an sich. KOMO biedt meerwaarde en extra zekerheid als het gaat over de kwaliteit en geschiktheid voor de toepassing. KOMO is dus niet alleen CPR-proof, maar biedt ook extra bescherming voor gebruiker en consument. Opdrachtgevers, aannemers en architecten kunnen dus blijven vragen naar KOMO-certificaten."

Bron: http://www.komo.nl/komo-nieuws/?news_id=229

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl