Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Over ons

Bouwbeslag Import Nederland ® bestaat sinds 1991. We zijn een zusterbedrijf van het Agenturen Kruyder Amersfoort ®.
Productkennis en productkwaliteit hebben bij ons prioriteit, hoewel een goede prijs/kwaliteitverhouding natuurlijk niet uit het oog wordt verloren.Menu-items
Door in bijvoorbeeld de linkerkolom te klikken op de menu-items verschijnen de productgroepen die wij voeren. Als u een van deze groepen selecteert, ziet u de door ons gevoerde merken. Door het logo aan te klikken gaat u naar de website van de betreffende fabrikant. Daar treft u de door hen geproduceerde artikelen aan. Dit geldt ook voor de andere menu-items in de linkerkolom.

Informatie en openingstijden
Wij zijn bereid nadere informatie te verschaffen. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen, per e-mail, telefax of telefoon.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur m.u.v. vrijdagmiddag. Dan zijn wij gesloten vanaf 12.00 uur.

Offertes
Gelieve bij het aanvragen van prijzen/offertes altijd de hoeveelheden per artikel aan te geven. Offertes zijn altijd vrijblijvend.Orders
Alle door Bouwbeslag Import Nederland ® vertegenwoordigde fabrikanten houden zich het recht voor wijzigingen in uitvoering, kleur, materiaal of artikel zonder voorafgaande aankondiging of vermelding aan te brengen (zie de diverse verkoopvoorwaarden van de fabrieken).

Orderbevestigingen
Men wordt geacht de orderbevestiging van de fabrikant te controleren of alle specificaties juist zijn, zo niet, dan binnen 24 uur per fax of e-mail reageren.

Leveringen
Bouwbeslag Import Nederland ® levert uitsluitend via de vakhandel.

LEVERINGEN van SPECIALE- en OP MAAT gemaakte ARTIKELEN

Let op! Bestellingen van artikelen die NIET op voorraad zijn, zijn SPECIALE orders!

SPECIALE ORDERS en OP MAAT GEMAAKTE ARTIKELEN moeten altijd VOORUITBETAALD worden.

SPECIALE ORDERS en OP MAAT GEMAAKTE artikelen kunnen na 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging NOOIT meer geannuleerd worden.

Tevens kunnen deze SPECIALE ORDERS niet geannuleerd worden.

Dit geldt voor ALLE afnemers!Vrijwaring
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht, die wij aan de site van Bouwbeslag Import Nederland ® (verder genoemd: 'de site') besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of ander in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van Bouwbeslag Import Nederland ®. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie of delen daarvan door de publicatie op een elektronsich (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit Bouwbeslag Import Nederland ® dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl