Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Rampen


N.V.B.R. eisen

De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (N.V.B.R.)

De verwijzen ook naar de prestatie-eisen m.b.t. vluchtdeuren die verplicht zijn volgens NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 en CPR, CE en voorzien zijn van D.o.P (productprestatienorm).

Deze eisen staan in de Model Bouwverordening (M.B.V.) onder Brandveiligheidsinstallaties het z.g. "brandweerhandboek" in hoofdstuk 10.
Ook hier wordt verwezen naar de eerder genoemde NEN-EN 179 of NEN-EN 1125.

De eisen voor brand- rookdeuren zijn gelijk aan die van vluchtdeuren. Zie rubriek vluchtweg.


Waar is deze norm voor bedoeld?
Voor vluchten in nood- of panieksituaties!

paniekfuncties zijn:
vrijkomende gassen
vrijkomende chemicaliën
rook*
bomalarm
explosies
geweld met bijv. vuurwapens
instortingsgevaar
overstromingen
brand*
modderstromen
paniek
etc.

*Slechts deze gevallen werken i.s.m. rook-brandalarm. Elektrische ontgrendeling is derhalve niet toegestaan.

De vlucht- en branddeuren moeten altijd mechanisch functioneren, binnen 1 seconde met één handbeweging! Zie normen NEN-EN 179 / 1125
(elektrisch vergrendelen is dus verboden!)

(a) NEN-EN 179= nooddeuren
(b) CE=verplichte CE markering
(c) NEN-EN 1125=anti paniekdeuren

Verplichte onuitwisbare codering voor brand- en vluchtdeuren
(na brand moet dit nog steeds leesbaar zijn, telt ook voor scharnieren (zie BaSys) en beslag)

Wilka vluchtdeur-smaldeurslot

Conclusie

Alle lokale-, nationale- en Europese instanties samen met SKG, CCV, VHS, ABHS, SBK, Arbo, Brandweer, Bouwtoezicht, Bouwbesluit, VNG, NVBR ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie wijzen op de verplichte toepassing van de NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 met de verplicht CE gecertificieerde artikelen.

De eisen voor brand- rookdeuren zijn gelijk aan die van vluchtdeuren. Zie rubriek vluchtweg.

Gebruikersbesluiteisen volgens B.R.L. 3241

Controle bij importeurs

Controle bij importeurs

Hang-en Sluitwerk / vlucht- en branddeurtechniek

Hang-en Sluitwerk / vlucht- en branddeurtechniek

Regelgeving brand + vluchten

Regelgeving brand + vluchten

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl