Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Vluchtweg

Controle geschiedt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling bouw- en openbare ruimten.Vluchtrouteaanduidingen 1

Vluchtrouteaanduidingen 2

Vluchtrouteaanduidingen 3

Richtungsangaben 1

Richtungsangaben 2

Richtungsangaben 3

Richtungsangaben 4

Richtungsangaben 5

Richtungsangaben 6

Richtungsangaben 7

Richtungsangaben 8

Richtungsangaben 9

Wettelijk verplichte voorschriften

Na jaren van overleg in vele nationale en internationale commissies, is in de EG, d.m.v. een EN (Europese Normering), een beslissing genomen m.b.t. vluchtwegsystemen. Dit zijn de EN 179 en de EN 1125, in Nederland de NEN EN 179 en NEN EN 1125. De verplichte Nederlandse bouwrichtlijn 3241 van SBK Komo verwijst hier ook naar.

Voor de goede orde: een norm is een minimumeis en is wettelijk verplicht. Men mag dus altijd meer doen, maar minder mag nooit! (Bij het niet toepassen van de normen begaat men een economisch delict, zowel persoonlijk alsook voor uw bedrijf).


Waar is deze norm voor bedoeld?
Voor vluchten in nood- of panieksituaties!

paniekfuncties zijn:
vrijkomende gassen
vrijkomende chemicaliën
rook*
bomalarm
explosies
geweld met bijv. vuurwapens
instortingsgevaar
overstromingen
brand*
modderstromen
paniek
etc.

*Slechts deze gevallen werken i.s.m. rook-brandalarm. Elektrische ontgrendeling is derhalve niet toegestaan.

De vlucht- en branddeuren moeten altijd mechanisch functioneren, binnen 1 seconde met één handbeweging! Zie normen NEN-EN 179 / 1125
(elektrisch vergrendelen is dus verboden!)

NEN-EN 179 (a)= nooddeuren
CE (b)=verplichte CE markering
NEN-EN 1125 (c)=anti paniekdeuren

Verplichte onuitwisbare codering voor brand- en vluchtdeuren
(na brand moet dit nog steeds leesbaar zijn, telt ook voor scharnieren (zie BaSys) en beslag)

Wilka vluchtdeur-smaldeurslot


Voldoet aan NEN-12209 (eisen en beproevingsmethoden).
De certificaten NEN-179/1125 met Wilka sloten zijn goedgekeurd voor deurbreedte tot 1.60 meter, deurhoogte tot 3.50 meter en deurgewicht tot 400 kg.De NEN-1125 / 179 nu ook inbraakveilig d.m.v. 20 mm nachtschootuitslag.

DIN EN 179De NEN EN 179 is bedoeld voor nooddeuren en wordt toegepast in gebouwen,
  1. die niet voor publiek toegankelijk zijn
  2. waar het aantal aanwezige personen beperkt is tot maximaal 25
  3. waar de gebruikers de functie van de nooddeur kennen
  4. waar geen vreemden (bijv. vertengewoordigers of monteurs) aanwezig zijn


DIN EN 1125Alle overige gebouwen worden gelijkgesteld aan openbare gebouwen en hiervoor geldt de NEN EN 1125, de norm voor anti-paniekdeuren.


De NEN EN 179 en de NEN EN 1125 zij wettelijk verplicht voorgeschreven in de BRL 3241. De artikelen moeten voorzien zijn van CE-markering met de daarbij behorende onuitwisbare classificeringsnummers.
Bij het niet toepassen van bovengenoemde wettelijke regelgeving begaat men een economisch delict.


Brandwerende deuren / Rookwerende deuren / Toegankelijkheidsnorm

Brandwerende deuren moeten eigenlijk als een compleet element voor 30 of 60 minuten zijn getest volgens NEN 1634-1.

Rookwerende deuren moeten volgens NEN 1634-3 zijn getest.

Beide deursoorten, brand- en of rookafsluitende deuren moeten altijd in vluchtrichting moeten draaien:

nastelbare scharnieren, brandwerend gekeurde scharnieren (3D scharnieren van BaSys) verdienen sterk de voorkeur i.v.m. achter- of nastellen mogelijk is. Dit m.b.t. bijv. slecht monteren.

Men moet ook rekening houden met de Toegankelijkheidsnorm NEN 1814 i.v.m. o.a. rolstoel- en rollatorgebruikers.

Waarschuwing!

De eindverantwoording voor het bovenstaande ligt bij de eigenaar van het gebouw! Niet bij de brandweer of bouw- en woningtoezicht. De handel en de verwerkers van de niet goed toegepaste Europese normen 179 en 1125 en dus ook niet CE gemarkeerde artikelen in het verkeer brengen, begaan een economisch delict waar o.a. gevangenisstraf op staat.

CE-markering

Toepassing van deze CE gekeurde producten in alle vluchtdeuren is wettelijk verplicht. Bij brandcompartimentering zullen de rook- of brandwerende deuren vrijwel steeds onderdeel uitmaken van de vluchtroute en dus interne vluchtdeuren zijn, die ook onder deze voorschriften vallen.

Het zijn dus niet uitsluitend de buitendeuren die vluchtdeuren kunnen zijn, maar ook de binnendeuren als ze deel uitmaken van de vluchtroute.
Overigens, de "buiten/vlucht"-deur moet een extra deur zijn, die niet tevens als toegangsdeur voor dagelijks gebruik mag worden gebruikt.

Wat velen ook niet weten is dat er 2 soorten vluchtdeuren zijn: nooddeuren en anti-paniekdeuren, waaraan verschillende CE-eisen worden gesteld.
Een en ander wordt uiteengezet in het bovenstaande schema, dat in samenwerking met A.B.H.S, SKG, CCV en KOMO-SBK werd opgesteld.Tenslotte dit:


VLUCHTEN GAAT VOOR INBRAAK,
VLUCHTEN GAAT VOOR DETECTIE,
VLUCHTEN GAAT VOOR COMPARTIMENTERING,
VLUCHTEN GAAT VOOR BLUSSEN

JURIDISCH GEZIEN.
Telt voor alle componenten:
Scharnieren
Sloten
Beslag
Deurdrangers
Elektrische sloten


Een mens is niet reproduceerbaar, maar een unicum, in tegenstelling tot goederen en/of gebouwen.
Bovendien zijn letselschadekosten van bijv. brandwonden die nog vele jaren na een brand meermaals geopereerd moeten worden, vaak een veelvoud van de waarde van een gebouw. Een persoon MOET altijd kunnen vluchten, mechanisch, in één handbeweging, binnen één seconde, zoals de NEN-EN norm dat voorschrijft met de CE gemerkte producten.

Paniekfuncties

Paniekfuncties

Gebruikersbesluiteisen volgens B.R.L. 3241Controle bij importeurs

Controle bij importeurs

Hang-en Sluitwerk / vlucht- en branddeurtechniek

Hang-en Sluitwerk / vlucht- en branddeurtechniek

Regelgeving brand + vluchten

Regelgeving brand + vluchten

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl